II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
Çağrı

Dünyanın hemen her noktasında yaşanan hızlı teknolojik, ekonomik, siyasal değişimler din ve toplum arasındaki inişli çıkışlı ilişkinin seyrini değiştirmektedir. Bu değişimler toplumların din anlayışlarını ve dinin toplumsal hayattaki karşılıklarını derinden etkilemekte, buna ek olarak, dinin konumunu ve dinî grupların sosyal/siyasal düzeydeki etkilerini araştırmacıların ilgi odağı haline getirmektedir. Bu dönüşümleri anlamak isteyen sosyal bilimciler “din”in toplumsal tezahürlerini mercek altına almaktadırlar.

Bu sebeple, din sosyologlarının ve bu alanda çalışma yapan araştırmacıların bir araya gelebilmesi, farklı bilimsel yöntemlere sahip çalışmaların paylaşılması, tecrübeli hocaların genç nesle tecrübe aktarımı yapması ve alanın sorunlarının masaya yatırılması için bir buluşma platformuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca mütevazı bir katkı olarak 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde ve Aksaray Üniversitesi’nin destekleri ile II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Alanın gelişimine ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin etkileşimine katkı yapacağı umuduyla, ilgilileri davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman