Kurullar

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Mustafa Kemal Üniversitesi
Sempozyum Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit, Aksaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

DÜZENLEME KURULU  
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi Akyüz Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarmış Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit Aksaray Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Mahmut Toptaş Aksaray Üniversitesi
Volkan Sarı Ankara Üniversitesi
Berkan Altan Süleyman Demirel Üniversitesi
Büşra Berk Aksaray Üniversitesi
   
BİLİM KURULU / HAKEMLER  
Prof. Dr. Abdulvahap Taştan Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Onay Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Köse Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Pajaziti South East European University
Prof. Dr. Ali Yaman Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Asım Yapıcı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin Akşit Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Celaleddin Çelik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Christoph Bochinger Universität Bayreuth, Germany
Prof. Dr. Erkan Perşembe Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Evert van der Zweerde Radboud Üniversitesi
Prof. Dr. Fazlı Polat Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Galip Sayilov Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası
Prof. Dr. Gerrit Steunebrink Radboud Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Aydınalp Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hilmi Demir TOBB ETU
Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Toker Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Canatan Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Ataman Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mario Poceski Üniversity of Florida
Prof. Dr. Mehmet Akgül Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Keskin Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Macit Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Tekin İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi Akyüz Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. PierLuigi Zoccatelli Salesian Pontifical University
Prof. Dr. Ramazan Uçar Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Talip Küçükcan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun Amman Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ural Manço Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ünver Günay  Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Vejdi Bilgin Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin Aktay Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Sağır Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Özbolat Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Albayrak Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Bayram Sevinç Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Birsen Banu Okutan İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eduart Çaka Arnavutluk Tarih Enstitüsü
Doç. Dr. Erol Erkan Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Fabien Truong Université Paris 8
Doç. Dr. Faruk Karaarslan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Florian Zemmin University of Bern
Doç. Dr. Garrett W Potts University of South Florida
Doç. Dr. Hasan Şen Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Jorge Botelho Moniz NOVA University of Lisbon
Doç. Dr. İbrahim Yenen Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Demirezen İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay Şahin Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Muhamed Ali Uluslararası Sarajevo Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şen Middle East Technical Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan Güngör Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Raja M A Saleem Forman Christian College Üniversitesi
Doç. Dr. Şaban Erdiç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup Çoştu Hitit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alperen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekber Şah Ahmedi Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Fidan Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Asaf Ganbarov Azerbaycan Teoloji Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayer Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Behram Hasanov Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kanık Siirt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak Harran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Cengiz Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mead Osmani Kosova Tarih Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay İbn Haldun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Meral Salman Yıkmış İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Düzce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarmış Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Akkır Namık Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya Kayseri Üniversitesi
Dr. Ali Topçuk  
Dr. Horacio Francisco Arganis Dharma College International