Tam Metinler

Önemli Notlar:

II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu Tam Metin Yayın İlkeleri ve Yazım İlkeleri

Genel İlkeler

 • Gönderilen tüm tam metinler bilim kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
 • Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Belirtilen tarihler içinde gönderilmeyen tam metinler değerlendirmeye alın(a)mayacaktır.
 • Tam metinleri yazmadan önce Sempozyum yayın ilkelerini dikkatle okumanızı ve APA 6 referans sistemine bakmanızı rica ediyoruz.

Yayın İlkeleri

 • Sempozyumda sunulacak araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır.
 • Bir metnin yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşleriyle karara bağlanır.
 • “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma yazarın tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editör karar verir.

Yazım İlkeleri

 • Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Bildiri başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Bildirilerin 200-250 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin (abstract) İngilizcesi yer almalıdır.
 • En az üç (3) en fazla beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
 • Metin uzunluğu 6000 kelimeyi (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) aşmamalıdır.
 • Metin çift  satır aralıklı, iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, sola yaslı olmalıdır.
 • Bilim kurulu, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, bildirinin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Bildirinin sonunda mutlaka “Kaynakça” verilmelidir.