Tarihler

Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 25 Ocak 2020
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 20 Temmuz 2020
Kabul İlanı Son Tarihi: 30 Temmuz 2020
Sempozyum Kayıt ve Ödeme Son Tarih: 10 Ağustos 2020
Sempozyum Programının İlanı: 10 Eylül 2020
Sempozyum Tarihi: 22-24 Ekim, 2020
Özet Metin Kitabı Yayımlanma: 22 Ekim 2020
Tam Metin E-Kitabı için bildiri gönderme son tarihi: 29 Ekim 2020
Tam Metin E-Kitabı Yayımlanma Tarihi:
1 Aralık 2020